แบบที่1 ราคาปลดล็อกแบบนำเครื่องมาที่ร้าน

 

ซัมซุง รุ่น
ราคาปลดล็อค(บาท)
ราคาทำไทย(บาท)
ทุกรุ่น ยกเว้น Omnia
350-550
150

หมายเหตุ ถ้าทำไทยอย่างเดียว ไม่ปลดล็อกร่วมด้วย ราคา 300-400 บาท

แบบที่2 ราคาปลดล็อกแบบทางไกล (ใช้ Code)

 

เครือข่ายเดิม
ราคาปลดล็อค(บาท)
ราคาทำไทย(บาท)
Vodafon _ Austraria
750-900
-
Fido Canada ,Roger Canado, Bouygues France,Orange France
750
-
SFR France
750-1600
-
Yoigo Spain
3000
-
Movistar Spain
1500
-
Orange /Amena Spain
1500
-
3G UK
1600
-
Tmobile UK
1700
-
Vodafone UK
750-900
-
At&T cingular USA
750
-
Suncom USA
1300
-
Tmobile USA
900-1100
-
ECO net Zombabwe
1100
-

 

*หมายเหตุ นอกจากเครือข่ายที่กำหนด ราคา 1300 บาท